Σχετικά με εμάς


Το Central Lab είναι ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο, υψηλών προδιαγραφών, που διενεργεί ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων και μη εξετάσεων με έγκυρα και άμεσα αποτελέσματα.

Μέσω της παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών, αποστολή μας είναι η πλήρης ικανοποίηση του δικτύου των συνεργατών μας.

Από την ίδρυση του το 2015, το Central Lab επένδυσε στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του και στην εγκατάσταση αναλυτών ρομποτικής τεχνολογίας. Η ταχύτητα των αναλυτικών μας συστημάτων και η μηχανογραφική διασύνδεση μας με κάθε συνεργαζόμενο εργαστήριο, σε συνδυασμό με το αξιόπιστο των υπηρεσιών μας, διασφαλίζουν την ικανοποίηση του δικτύου των συνεργατών μας.

Ο πυρήνας της οργάνωσης και λειτουργίας του Central Lab βρίσκεται στο Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας και Επιστημονικής Στήριξης, το οποίο ελέγχει και υποστηρίζει αδιαλείπτως και σε καθημερινή βάση την αξιοπιστία κάθε διαγνωστικού αποτελέσματος.

Με σεβασμό στους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και με οδηγό μας τις σύγχρονες ανάγκες των συναδέλφων εργαστηριακών ιατρών και εργαστηρίων, κάνουμε τη διαφορά με:

  • Άρτια καταρτισμένο προσωπικό
  • Καινοτόμο εξοπλισμό
  • Διαπιστευμένες εξετάσεις
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες
  • Ιδιαίτερα Ανταγωνιστικές τιμές

Θέλουμε να αντανακλά στην ταυτότητα μας η οικειότητα και η συνέπεια σε όλα όσα κάνουμε. Επιθυμία μας είναι να διαμορφώσουμε μαζί με τους συνεργάτες – πελάτες μας λύσεις που θα αντιμετωπίζουν καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Με αυτόν τον τρόπο θα μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες και θα απομειώσουμε τους κινδύνους συμβάλλοντας στο άριστο αποτέλεσμα, στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και στη βελτίωση της κερδοφορίας των συνεργατών μας.

Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του εργαστηρίου μας αποτελείται από επιστήμονες (ιατρούς, βιολόγους, μοριακούς βιολόγους, χημικούς και τεχνολόγους) με επιστημονική εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία και υψηλό αίσθημα ευθύνης για εργαστηριακή και επιστημονική υποστήριξη σε κάθε συνεργαζόμενο πάροχο υγείας.

Με αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στην παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας, παρακολουθούμε συστηματικά τις επιστημονικές εξελίξεις και επενδύουμε διαρκώς στην κατάρτιση και εξειδίκευση του στελεχιακού δυναμικού μας, μέσα από τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και σε επιστημονικά συνέδρια.

Εξοπλισμός


Το Central Lab είναι ένα από τα πιο σύγχρονα, αυτοματοποιημένα εργαστήρια της χώρας.

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στο Δήμο της Νίκαιας και περιλαμβάνουν χώρους ειδικά σχεδιασμένους και κατάλληλα εξοπλισμένους, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διαρκώς εξελισσόμενων κλάδων της εργαστηριακής ιατρικής.

Όλα τα εργαστηριακά τμήματα της εταιρείας μας είναι εξοπλισμένα με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και αυτοματοποιημένα ρομποτικά συστήματα.

Ο καινοτόμος εξοπλισμός μας σε συνδυασμό με την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού μας και την πολύχρονη εμπειρία του, εξασφαλίζουν στους συνεργάτες μας την απόλυτη εγκυρότητα στις διαγνωστικές εξετάσεις.

Η τεχνολογική καινοτομία του εξοπλισμού μας εγγυάται σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου το αξιόπιστο της ανάλυσης επιτυγχάνοντας συγχρόνως την απομείωση του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων. Το σύνολο των εργασιών μας είναι πλήρως αυτοματοποιημένο με σύγχρονα ρομποτικά συστήματα που διασφαλίζουν την υψηλή αξιοπιστία σε όλα τα στάδια της εργαστηριακής ανάλυσης (προαναλυτικό -αναλυτικό - μεταναλυτικό).

Διατηρούμε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού παγκοσμίως (SIEMENS, ROCHE, BIORAD, SEBIA, SNIBE, EUROIMMUN, THERMO FISHER SCIENTIFIC) και ανανεώνουμε συνεχώς τα μηχανήματά μας, για να συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι στην τεχνολογία και στην προτίμηση σας!

Ποιότητα


Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας είναι πιστοποιημένες με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2015. H μεταφορά των βιολογικών δειγμάτων από τις εγκαταστάσεις των συνεργατών μας γίνεται με ιδιόκτητα αυτοκίνητα που φέρουν ψυκτικούς θαλάμους εφαρμόζοντας όλους τους κανόνες ασφαλούς μεταφοράς UN3373. To μεγαλύτερο φάσμα των εργαστηριακών μας αναλύσεων είναι διαπιστευμένες με το Διεθνές Πρότυπο Διαπίστευσης ISO 15189:2012 του ΕΣΥΔ.

Και στα τρία στάδια (προαναλυτικό – αναλυτικό – μεταναλυτικό) των εργαστηριακών μας αναλύσεων οι διεργασίες μας διενεργούνται με κεντρικό άξονα το αξιόπιστο του αποτελέσματος.

Σε καθημερινή βάση και για κάθε εργαστηριακή ανάλυση διενεργείται εσωτερικός και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα Διεθνών Κέντρων Αναφοράς (RANDOX, BIORAD, UK NEQAS, INSTAND EV).

Ο πυρήνας της λειτουργικότητας μας είναι τα Τμήματα Ελέγχου Ποιότητας και Επιστημονικής Υποστήριξης.

Εξειδικευμένοι ιατροί Βιοπαθολόγοι και Επιστήμονες Υγείας διαφόρων ειδικοτήτων φροντίζουν για την συστηματική εφαρμογή πρωτοκόλλων ποιότητας και διαπίστευσης κατά την παραγωγή των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου μας.

Στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή συμβουλευτική στήριξη και ικανοποίηση των συνεργατών μας.

Διαπίστευση Εργαστηριακών Ελέγχων ISO 15189:2012

Το ISO 15189 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο Διαπίστευσης στο οποίο καθορίζεται το σύνολο των απαιτήσεων που οφείλει να τηρεί ένα εργαστήριο τόσο ως προς την τεχνολογική του επάρκεια, όσο και ως προς τον έλεγχο όλων των διεργασιών που απαιτούνται για την έκδοση ενός αποτελέσματος. Θεμελιώδεις αρχές του προτύπου είναι τόσο η ιχνηλασιμότητα όσο και η πρόβλεψη του ρίσκου και η απομείωση του κινδύνου εμφάνισης λάθους ή αστοχίας.

To Central Lab, διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα διαπιστευτήρια ISO 15189:2012 (Αρ. Πιστοποιητικού 994) της χώρας έχοντας διαπιστευμένες ένα ευρύτατο φάσμα εργαστηριακών αναλύσεων.

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ενός Οργανισμού, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Η Διοίκηση του Central Lab, έχοντας ως σταθερή και ύψιστη προτεραιότητα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζει πολιτικές ποιότητας που ελέγχονται και πιστοποιούνται μέσω και του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 9001:2015 (Αρ. Μητρώου Πιστοποίησης 041 16 0124, Φορέας Πιστοποίησης TUV HELLAS).

Με τα παραπάνω Διεθνή Πρότυπα , το Central Lab πιστοποιεί το σύνολο των διεργασιών του στα Εργαστήρια Βιολογικών Υλικών και στις Διοικητικές του Υπηρεσίες και διαπιστεύει ένα πολύ μεγάλο πλήθος των εργαστηριακών του αναλύσεων.

Κλινικές Μελέτες


Το Central Lab και ο Όμιλος Ιατρική Διάγνωση, την τελευταία πενταετία δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων και στον τομέα των Κλινικών Μελετών, με σκοπό την προαγωγή της ιατρικής έρευνας και την αρτιότερη φροντίδα των ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο, ακολουθώντας πιστά, όλες τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές εγκεκριμένες εργαστηριακές πρακτικές.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, συνεργαζόμαστε με εταιρείες CRO, ελληνικές και πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς και ερευνητικά κέντρα Ελληνικών Νοσοκομείων.

Η κλινική μελέτη ως ιδιαιτέρως σύνθετη διαδικασία, απαιτεί υψηλά επίπεδα κατάρτισης, εμπειρίας και οργάνωσης, για το σύνολο των συμμετεχόντων παρόχων υγείας σε αυτή.

Το Central Lab και ο Όμιλος Ιατρική Διάγνωση, διαθέτουν σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, παρέχοντας απεικονιστικές εξετάσεις, υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας και συγχρόνως χαμηλής δόσης ακτινοβολίας.

Διενεργούν ένα ευρύτατο πλήθος εξειδικευμένων εξετάσεων, διαπιστευμένες με ISO15189, σε όλα τα πεδία της σύγχρονης Εργαστηριακής Ιατρικής (Αιματολογίας, Βιοχημείας, Βιοδεικτών, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρογενετικής κλπ) για την κάλυψη των απαιτήσεων κλινικών μελετών φάσης I-IV.

Εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα, ιατρών διαφόρων εργαστηριακών ειδικοτήτων και επιστημόνων υγείας, με αποκλειστική ενασχόληση τις κλινικές μελέτες, παρέχουν σε καθημερινή βάση, αποτελέσματα υψηλής αξιοπιστίας στους ερευνητές των κλινικών μελετών.

Συγχρόνως, διοικητικό στελεχιακό δυναμικό σε σταθερή και άμεση επικοινωνία με τα στελέχη εταιρειών CRO, φαρμακευτικών εταιρειών και ερευνητικών κέντρων, επιλαμβάνονται και διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε διοικητικό, οργανωτικό και τεχνικό πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξέλιξη της έρευνας.

Για την Central Lab και τον Όμιλο Ιατρική Διάγνωση, η εξυπηρέτηση Κλινικών Μελετών αποτελεί ύψιστο στόχο διότι με τον τρόπο αυτό συνδράμουμε, στην βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των ασθενών, στην πρόοδο της Ιατρικής έρευνας και σαφώς στην ενδυνάμωση της Εθνικής μας Οικονομίας.

Επικοινωνία


Διεύθυνση: Kωστή Παλαμά 34 και Τσούντα, Νέα Χαλκηδόνα Τ.Κ. 143 43

Email: mail@centrallab.gr

Τηλέφωνο: +30 211 100 0033

Ωράριο Central Lab: Δευτέρα - Παρασκεύη 07:00 - 21:00 Σάββατο 09:00 - 17:00